Topics of interest for submission include:

1. Archaeology
2. Western Languages and Literatures
3. Geography
4. Labour Economics and Industrial Relations
5. Philosophy
6. Economy
7. Islamic History and Arts
8. Business Management
9. Political Science and Public Administration
10. Private Law
11. Tourism Management
12. Health Care Management
13. Art History
14. Sociology
15. History
16. Basic Islamic Sciences
17. Turkish Philology
18. International Relations
19. Public Relations and Publicity
20. Education Science
21. Sport Science and Management
22. Banking and Finance
23. Social services
24. Science and ethics
25. Other
announcement

Announcement for Turkish participants

Değerli Akademisyenler, International Conference on Social Science Research (ICONSR 2019) değişen Akademik Teşvik Yönetmeliği’ne uygun olup, en az 5 farklı ülkeden konuşmacı katılım sağlamaktadır.
Ayrıca tam metin çalışmalarınızın anlaşmalı dergilerimizde yayınlanma imkânı bulunmaktadır.
Sempozyuma son başvuru tarihi 31 Temmuz 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

facebook

Abstract submission form

Deadline for abstract submission: August 15th 2019
facebook

Facebook

ICONSR - Facebook pages
facebook.com/iconsr.org